Makieta 3d
Zobacz

Mieszkania

W Przestrzeniach Banacha znajdziesz zróżnicowane mieszkania – zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby pokoi. Chcesz odnaleźć to jedyne, idealne dla siebie? Skorzystaj z naszej intuicyjnej wyszukiwarki.

Budynek Numer
Mieszkania
Piętro Ilość
Pokoi
Powierzchnia Balkon
ogródek
Status Pobierz
kartę
A1.101 1479.83 m28.78 m2
8.78 m2
Dostępne
A1.102 1356.91 m23.86 m2Dostępne
A1.103 1352.22 m25.32 m2Zarezerwowane
A1.104 1494.49 m28.82 m2Dostępne
A1.105 1252.87 m24.60 m2Dostępne
A1.106 2479.83 m28.78 m2
8.78 m2
Zarezerwowane
A1.107 2356.91 m23.86 m2Dostępne
A1.108 2352.22 m25.32 m2Sprzedane
A1.109 2494.49 m28.82 m2Dostępne
A1.110 2252.87 m24.60 m2Dostępne
A1.111 3479.83 m28.78 m2
8.78 m2
Sprzedane
A1.112 3356.91 m23.86 m2Dostępne
A1.113 3352.22 m25.32 m2Sprzedane
A1.114 3494.49 m28.82 m2Dostępne
A1.115 3252.87 m24.60 m2Dostępne
A1.116 4479.83 m28.78 m2
8.78 m2
Sprzedane
A1.117 4356.91 m23.86 m2Dostępne
A1.118 4352.22 m25.32 m2Sprzedane
A1.119 4494.49 m28.82 m2Dostępne
A1.120 4252.87 m24.6 m2Dostępne
A1.121 5479.83 m28.78 m2
8.78 m2
Dostępne
A1.122 5356.91 m23.86 m2Dostępne
A1.123 5352.22 m25.32 m2Sprzedane
A1.124 5494.49 m28.82 m2Zarezerwowane
A1.125 5252.87 m24.6 m2Dostępne
A1.201Parter235.86 m219.2 m2Sprzedane
A1.202Parter240.71 m218.9 m2Zarezerwowane
A1.203Parter240.8 m218.9 m2Dostępne
A1.204 1235.86 m29.45 m2Sprzedane
A1.205 1247.94 m24.52 m2Dostępne
A1.206 1366.68 m27.97 m2Sprzedane
A1.207 1240.71 m24.60 m2Sprzedane
A1.208 1240.71 m24.60 m2Sprzedane
A1.209 1247.99 m24.60 m2Dostępne
A1.210 2235.86 m29.45 m2Sprzedane
A1.211 2247.94 m24.52 m2Sprzedane
A1.212 2366.68 m27.97 m2Sprzedane
A1.213 2240.71 m24.6 m2Sprzedane
A1.214 2240.71 m24.6 m2Sprzedane
A1.215 2247.99 m24.6 m2Dostępne
A1.216 3235.86 m29.45 m2Sprzedane
A1.217 3247.94 m24.52 m2Dostępne
A1.218 3366.68 m27.97 m2Dostępne
A1.219 3240.71 m24.6 m2Sprzedane
A1.220 3240.71 m24.6 m2Sprzedane
A1.221 3247.99 m24.6 m2Dostępne
A1.222 4235.86 m29.45 m2Zarezerwowane
A1.223 4247.94 m24.52 m2Dostępne
A1.224 4366.68 m27.97 m2Sprzedane
A1.225 4240.71 m24.6 m2Sprzedane
A1.226 4240.71 m24.6 m2Sprzedane
A1.227 4247.99 m24.6 m2Sprzedane
A1.228 5235.86 m29.45 m2Zarezerwowane
A1.229 5247.94 m24.52 m2Dostępne
A1.230 5366.68 m27.97 m2Zarezerwowane
A1.231 5240.71 m24.6 m2Dostępne
A1.232 5240.71 m24.6 m2Zarezerwowane
A1.233 5247.99 m24.6 m2Dostępne
A1.301Parter235.86 m217.36 m2Sprzedane
A1.302Parter234.57 m218.9 m2Sprzedane
A1.303Parter370.7 m253.9 m2Dostępne
A1.304Parter364.61 m251.9 m2Zarezerwowane
A1.305Parter240.71 m218.9 m2Sprzedane
A1.306Parter240.71 m218.9 m2Sprzedane
A1.307Parter240.71 m218.9 m2Dostępne
A1.308Parter136.27 m218.9 m2Sprzedane
A1.309Parter365.12 m251.1 m2Zarezerwowane
A1.310Parter366.78 m211.70 m2Sprzedane
A1.311 1354.31 m24.6 m2Dostępne
A1.312 1252.39 m24.60 m2Dostępne
A1.313 1370.7 m29.45 m2Sprzedane
A1.314 1364.61 m29.45 m2Sprzedane
A1.315 1240.71 m24.60 m2Sprzedane
A1.316 1240.71 m24.6 m2Sprzedane
A1.317 1240.71 m24.60 m2Sprzedane
A1.318 1136.27 m23.86 m2Sprzedane
A1.319 1365.12 m25.79 m2Dostępne
A1.320 1366.78 m27.37 m2Dostępne
A1.321 2354.31 m24.60 m2Sprzedane
A1.322 2252.39 m24.60 m2Dostępne
A1.323 2370.7 m29.45 m2Sprzedane
A1.324 2364.61 m29.45 m2Sprzedane
A1.325 2240.71 m24.60 m2Sprzedane
A1.326 2240.71 m24.60 m2Sprzedane
A1.327 2240.71 m24.60 m2Sprzedane
A1.328 2136.27 m23.86 m2Sprzedane
A1.329 2365.12 m25.79 m2Dostępne
A1.330 2366.78 m27.37 m2Dostępne
A1.331 3354.31 m24.60 m2Dostępne
A1.332 3252.39 m24.60 m2Dostępne
A1.333 3370.7 m29.45 m2Sprzedane
A1.334 3364.61 m29.45 m2Sprzedane
A1.335 3240.71 m24.60 m2Sprzedane
A1.336 3240.71 m24.60 m2Zarezerwowane
A1.337 3240.71 m24.60 m2Zarezerwowane
A1.338 3136.27 m23.86 m2Sprzedane
A1.339 3365.12 m25.79 m2Dostępne
A1.340 3366.78 m27.37 m2Dostępne
A1.341 4354.31 m24.60 m2Sprzedane
A1.342 4252.39 m24.6 m2Dostępne
A1.343 4370.7 m29.45 m2Sprzedane
A1.344 4364.61 m29.45 m2Sprzedane
A1.345 4240.71 m24.60 m2Zarezerwowane
A1.346 4240.71 m24.60 m2Zarezerwowane
A1.347 4240.71 m24.60 m2Dostępne
A1.348 4136.27 m23.86 m2Sprzedane
A1.349 4365.12 m25.79 m2Dostępne
A1.350 4366.78 m27.37 m2Dostępne
A1.351 5354.31 m24.60 m2Dostępne
A1.352 5252.39 m24.60 m2Dostępne
A1.353 5370.7 m29.45 m2Sprzedane
A1.354 5364.61 m29.45 m2Dostępne
A1.355 5360.63 m24.60 m2
16.80 m2
Dostępne
A1.356 5240.71 m24.60 m2Dostępne
A1.357 5136.27 m23.86 m2Sprzedane
A1.358 5365.12 m25.79 m2Dostępne
A1.359 5366.78 m26.70 m2Dostępne
A1.360Parter247.99 m212.60 m2Dostępne
A1.361Parter235.21 m218.90 m2Sprzedane
A1.362 1247.99 m26.32 m2Dostępne
A1.363 1235.21 m26.32 m2Sprzedane
A1.364 1472.29 m211.54 m2Dostępne
A1.365 2247.99 m26.32 m2Dostępne
A1.366 2235.21 m210.73 m2Zarezerwowane
A1.367 2472.29 m211.54 m2Sprzedane
A1.368 3247.99 m26.32 m2Dostępne
A1.369 3235.21 m210.73 m2Sprzedane
A1.370 3472.29 m211.54 m2Sprzedane
A1.371 4247.99 m26.32 m2Dostępne
A1.372 4235.21 m210.73 m2Sprzedane
A1.373 4472.29 m211.54 m2Sprzedane
A1.374 5483.1 m218.08 m2Zarezerwowane
A1.375 5472.29 m211.25 m2Sprzedane
A1.1LU-01Parter085.1 m2Sprzedane
A1.1LU-02Parter0110.21 m2Sprzedane
A1.2LU-03Parter048.79 m2Sprzedane
A1.2LU-04Parter068.64 m2Sprzedane
Metraż:
Ilość pokoi:
Piętro: